fbpx

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης & προϋποθέσεις του δικτυακού τόπου

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ» (εφεξής ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ») με αριθμό ΓΕΜΗ 084700102000, δημιούργησε τον δικτυακό τόπο college.nb.org προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τα καταστήματά της, τις συνεργασίες κ.λπ.

Η ορθή χρήση του college.nb.org προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των κάτωθι Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, γι’ αυτό οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως.

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο college.nb.orgανήκουν αποκλειστικά στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον εν λόγω δικτυακό τόπο προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.
 3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου college.nb.orgνα είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου college.nb.orgγια τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
 4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κ.λπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου college.nb.org.
 5. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου college.nb.orgή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου college.nb.orgτηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου college.nb.org με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών, ή/και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κ.λπ., που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,

-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ,

-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο college.nb.org ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους,

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων χρήση του δικτυακού τόπου college.nb.orgκαι των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματός της προς προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου college.nb.org. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο college.nb.org.
 2. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου college.nb.orgαπό κακόβουλο λογισμικό. Εντούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο college.nb.orgμε δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του college.nb.org.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου college.nb.org, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Κάθε χρήστης/επισκέπτης του college.nb.orgδιατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.
 2. Η NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου college.nb.orgσε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του college.nb.org.

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΣΤ. Λογαριασμός Χρηστών (Web Account)

 1. Μέσω του δικτυακού τόπου college.nb.orgπαρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters, αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές που παρέχει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
 2. Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Το e-mail πρέπει να είναι αληθές, πλήρες, προσωπικό του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία του e-mail από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για την ορθή αποτύπωσή του.
 3. Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 4. Κατά τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@nb.org.

Ζ. Γενικοί Όροι

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου college.nb.org.
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου college.nb.orgδιέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 4. Η μη ενάσκηση από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 5. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 6. Τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου college.nb.org, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα υπαχθεί σε διαμεσολάβηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ. Τα μέρη ορίζουν ως γλώσσα της διαμεσολάβησης την ελληνική, άλλως την αγγλική στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης είναι αλλοδαπός και δεσμεύονται να επιλέξουν από κοινού διαμεσολαβητή ή συνδιαμεσολαβητές από τον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ.