fbpx
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 25ο ΤΜΗΜΑ

Γιατί να το επιλέξω

Η ΝOMIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και η DPO ACADEMY διοργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Data Protection Officers σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Γιατί είναι υποχρεωτική η παρουσία DPO στις εταιρίες από 25-5-2018;

Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις απαιτεί την συμμόρφωσή τους με το Γενικό Κανονισμό (2016/679) για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) & τον νέο Ν 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019) για τα μέτρα εφαρμογής του Καν (ΕΕ) 2016/679, που προβλέπουν την υποχρεωτική παρουσία των DPO και απαιτεί από αυτές:

 • Nα έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους
 • Nα έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών
 • Nα κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment)
 • Nα σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας (privacy by default, privacy by design)
 • Nα ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (data breach notification)
 • Nα έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer)
 • Nα έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)
 • Nα αποζημιώνουν τους πελάτες των οποίων απέτυχαν να προστατεύσουν τα δεδομένα τους.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

 • To μοναδικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση Data Protection Officers & Privacy Professionals, ειδικά σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) & του νέου Ν 4624/2019 σχετικά με την εφαρμογή του Καν (ΕΕ) 2016/679, από επαγγελματίες DPO’s, εξειδικευμένους νομικούς, information security professionals, cyber privacy insurance professionals & Privacy Professionals.
 • H εκπαίδευση περιλαμβάνει μελέτη case studies, χρήση οδηγών για την δημιουργία Privacy Impact Assessments και Incident Response Planning οι οποίοι αποτελούν βασικά εργαλεία των DPO’s.

Πρόγραμμα

Ημερομηνία Ώρες Ενότητα
 Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 16.30 -21.30 GDPR- Αναλυτική παρουσίαση άρθρων Κανονισμού 2016/679
Δημ. Ζωγραφόπουλος
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 16.30 – 21.30 GDPR- Αναλυτική παρουσίαση άρθρων Κανονισμού 2016/679
Δημ. Ζωγραφόπουλος
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 16.30 – 21.30 Information Security
Κώστας Παπαδάτος
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 16.30 – 21.30 Information Security
Κώστας Παπαδάτος
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 16.30 – 18.30 Cyber Insurance
Νίκος Γεωργόπουλος
  18.30 – 21.30 Ρόλος του DPO
Ιωάννης Γιαννακάκης
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 16.30 – 21.30 Εκτίμηση Αντικτύπου Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (DPIA);
Ιωάννης Γιαννακάκης – Νίκος Λουκάς
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 16.30 – 21.30 Incident Response Plan  
Δημήτρης Γεωργόπουλος
Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 16.30 – 21.30 GDPR Compliance – Θέματα πιστοποίησης – Classroom case studies
Ιωάννης Γιαννακάκης – Νίκος Λουκάς

Διάγραμμα Ύλης

 • Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679 General Data Protection Regulation – GDPR, (άρθρα, ορισμοί, βασικές αρχές, δικαιώματα υποκειμένων και συγκατάθεση, επεξεργασία δεδομένων, κώδικες δεοντολογίας, πιστοποιήσεις , διαβιβάσεις δεδομένων, εποπτικές αρχές).
 • Το νέο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 4624/2019 – ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019).
 • Ρόλος Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) (ορισμός DPO, ανεξαρτησία και σύγκρουση συμφερόντων, σχέση με τις εποπτικές αρχές).
 • Ασφάλεια Πληροφοριών/Δεδομένων (Information Security).
 • Διαχείριση κινδύνου (Risk Management).
 • Επιχειρησιακή συνέχεια (BC/DR).
 • Εκτίμηση αντίκτυπου (DPIA) (μεθοδολογίες, πρότυπα, κατάρτιση).
 • Διαχείριση περιστατικών παραβίασης δεδομένων (Data Breach).
 • Θέματα ασφάλισης (Cyber Insurance).
 • Διαδικασία συμμόρφωσης (GDPR Compliance) και Πιστοποίηση (Certification).
 • Διεξαγωγή classroom case studies
 • Υποδείγματα της ΑΠΔΠΧ (ανάλυση και σχολιασμός)

Σε ποιους απευθύνεται

Επαγγελματικές Ομάδες

 • Διοικητικά Στελέχη (CEO, COO, ΓΔ, Marketing, Production, κ.λπ.)
 • Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Δικηγόροι, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικοί Σύμβουλοι Εταιριών

Φορείς

 • Τράπεζες & Πάροχοι Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Ασφαλιστικές εταιρίες
 • Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι
 • Web service providers & e-shops / e-business
 • Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα, φαρμακευτικές επιχειρήσεις
 • Collection Agencies
 • Ξενοδοχεία
 • Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ενέργεια
 • Εταιρίες Μεταφορών
 • Λιανεμπορικές Αλυσίδες & Λοιπές ιδιωτικές επιχειρήσεις

Κωδ. 19707

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος
Iωάννης Ε. Γιαννακάκης
Κώστας Παπαδάτος
Νίκος Γεωργόπουλος
Δημήτρης Γεωργόπουλος
Νικόλαος Λουκάς

O Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, είναι μέλος του ΔΣΑ και από τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ. Έχει, ιδίως, εισάγει εκατοντάδες υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής (ιδίως, σε υποθέσεις σχετικά με εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, το δίκαιο της υγείας, το δίκαιο του Τύπου και των ΜΜΕ, το φορολογικό και το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο της παιδείας) και έχει διεξάγει περισσότερους ελέγχους σε αυτοματοποιημένα αρχεία. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III – Robert Schuman). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ).

Η ακαδημαϊκή του έρευνα και οι δημοσιεύσεις του σε ελληνικά και ξένα νομικά έντυπα καλύπτουν, ιδίως, τους τομείς του συγκριτικού εργατικού δικαίου, των ατομικών δικαιωμάτων και του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων (προϋποθέσεις επεξεργασίας, επεξεργασίας εργασιακών, τραπεζικών, φορολογικών και οικονομικών δεδομένων, δεδομένων υγείας, ehealthSOXwhistleblowingprofiling, επεξεργασία δεδομένων από τον Τύπο).

Έχει συμμετάσχει – ως εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ ή ως ανεξάρτητος ομιλητής – σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει οριστεί από την ΑΠΔΠΧ ως εθνικός εκπρόσωπος στην Association Francophone des Autorités de protection de données à caractère personnel (AFAPDP) και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένας εκ των εθνικών εκπροσώπων στο DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union).

Έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (Γενικό Κανονισμό για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και Οδηγία για τους τομείς του ποινικού δικαίου).

Self Development

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Spirituality

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Alumni

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Πληροφορίες και Τρόποι Εξόφλησης

Η πληρωμή των διδάκτρων είναι δυνατή με τους εξής τρόπους:

 • Με εξόφληση μέσω της Ενιαίας Συναλλαγής Πληρωμής (RF) με την καταχώρηση του κωδικού πληρωμής RF, τον οποίον λαμβάνετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο πρόγραμμα.
 • Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα εφάπαξ είτε με πιστωτική κάρτα σε έως 12 άτοκες δόσεις.
 • Με Φοιτητικό Δάνειο «Σπουδάζω» που σας παρέχεται με προνομιακούς όρους ειδικά για τους εκπαιδευόμενους στα προγράμματα της Νομικής Βιβλιοθήκης από την Εθνική Τράπεζα για εγγραφή σας σε προγράμματα άνω των 2500 €.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ